Uptime åpnet
Redaksjon
4. februar 2000
Uptime åpnet
Redaksjon
4. februar 2000

Onsdag 22. august åpnet statssekretær Per Rune Henriksen i Olje- og energidepartementet kompetansesenteret Uptime Centre of Competence i Bergen.

Statssekretær Per Rune Henriksen (t.v.) sto
for den offisielle åpningen av Uptime
Centre of Competence. Her sammen med
daglig leder Geir Storaas og styreleder
Linn Cecilie Moholt. (Foto: Hans-Petter Bjørkli)

Nærmere 150 personer var samlet på Christian Michelsen Research da statssekretær Per Rune Henriksen i Olje- og energidepartementet erklærte Uptime Centre of Competence for åpnet.

– Ved å styrke kompetansen i næringen, vil UPTIME hjelpe industrien til å forbli i en ledende posisjon på verdensbasis. Senteret vil møte nasjonens behov, fortalte Henriksen.

Uptime Centre of Competence er et kompetansesenter innen maritim og offshore drift og vedlikehold.

Ifølge en melding skal senteret legge til rette for og er en aktiv fasilitator og pådriver for initiativ og aktiviteter som prioriteres av medlemmene.

«Det betyr å sette i gang prosjekter som kan effektivisere drift og vedlikehold, forbedrede samarbeidsmodeller, utvikling av teknologi og fremme innovasjon, inspeksjonsteknologi, online risk management samt øke tilgang på kompetent personell og å styrke omdømmet og profilen til dette store feltet. Ambisjonen er å bidra til økt konkurransekraft blant medlemmene og styrke den industrielle klyngen innen dette feltet», står det i meldingen.