Utreder flytende havvind ved Goliat

Publisert 26. april 2023

Vår Energi har inngått samarbeid med Odfjell Oceanwind og Source Galileo om å utrede pilotprosjekt for flytende havvind ved Goliat.

Goliat-plattformen er i dag elektrifisert og forsynes med strøm fra land med en kraftkabel med kapasitet på 75 MW. Formålet med prosjektet, kalt GoliatVind, er å utnytte kabelen som infrastruktur for strøm til land og økt fornybar kraftproduksjon i Finnmark.

GoliatVind er et pilotprosjekt for å demonstrere ny, norsk havvindteknologi og kan bidra til videre elektrifisering i en tid med økende etterspørsel etter fornybar kraft.

Regjeringen har besluttet at alle deler av samfunnet skal elektrifiseres for å nå Norges klimamål.  Dette krever utbygging av ny fornybar kraftproduksjon. Vår Energi ser på muligheten for å stille kraftkabel og nødvendig kapasitet på plattformen tilgjengelig nettopp for å bidra til dette. Odfjell Oceanwind og Source Galileo vil stå som utbygger og eier. Vår Energi har ikke planer om å inngå kommersielle eller operasjonelle forpliktelser i vindparken, sier Vegard Bruaset, VP Barens Sea Area, i Vår Energi. 

Foreløpig plan er å bygge tre til fem flytende vindturbiner ved Goliat, hver med kapasitet på 15 MW. GoliatVind vil dermed kunne bidra til produksjon med opptil 75 MW installert kapasitet, avhengig av prosjektets omfang. Driften av Goliat krever i dag om lag 50 MW. Uansett omfang kan prosjektet kunne øke den totale kraftproduksjonen i Hammerfest-regionen.

GoliatVind

  • Inntil 5 vindturbiner à 15 MW
  • Installert kapasitet på inntil 75 MW (cirka 300 GWh årlig produksjon) tilført Hammerfest-regionen
  • Om lag 5-10 kilometer nordvest for Goliat-plattformen
  • Plassering er fleksibel og under utredning
  • Foreløpig planlagt produksjonsstart i 2026-2027

Siste fra forsiden

+

Equinor mister funn i Norskehavet

Annonse

Hør topplederne innen boring og brønn i Stavanger!

ANNONSØRINNHOLD FRA BOREKONFERANSEN
+

Drone havarerte under inspeksjon

+

Nordland fylkesting sier nei til å gjenåpne Nordland VI

+

CCS-boom? Her er status for de sju lisensene på norsk sokkel

+

Borer to produksjonsbrønner på Askeladd Vest

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger