Utreder vindpark som skal forsyne Troll, Oseberg og Kollsnes med kraft

Illustrasjon: Equinor
Publisert 17. juni 2022

Equinor og partnerne Petoro, TotalEnergies, Shell og ConocoPhillips i Troll- og Oseberg-feltene, har igangsatt en studie og ser på muligheten for en flytende havvindpark i Troll-området i Nordsjøen.

Med en installert kapasitet på om lag 1 GW og årsproduksjon på 4,3 TWh, med oppstart i 2027, kan Trollvind forsyne via en forbindelse til land, det meste av behovet for kraft til å drive Troll- og Oseberg-feltene. 

De installasjonene som allerede er elektrifisert, forsynes i dag fra Bergensområdet, et område som har behov for mer kraft. 

Trollvind

Planen er at partnerskapet vil kjøpe all kraften vindparken produserer, til en pris som gjør det mulig å bygge ut Trollvind.

Kraft fra Trollvind kan avhjelpe kraftbehovet til elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner, fremskynde havvindsatsingen i Norge og levere ekstra kraft til Bergens-regionen.

– Ved å produsere olje og gass med lave klimagassutslipp styrker vi norsk sokkels konkurransekraft, opprettholder aktiviteten i industrien og sikrer fremtidig verdiskaping. Trollvind er et konsept hvor fornybar kraft både bidrar til utslippskutt gjennom elektrifisering, leverer kraft til et område hvor kraftmangel allerede har skapt utfordringer for ny industriutvikling og Norge beholder ledertrøyen i industrialiseringen av flytende havvind. En fullskala flytende havvindpark som Trollvind kan bidra til raskere å realisere norske myndigheters ambisjon om å posisjonere Norge som havvindnasjon og vi bygger på kompetansen fra olje- og gassindustrien, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor.

Stortinget vedtok i 2020 å skjerpe kravene til utslippskutt fra norsk sokkel fra 40 til 50 prosent innen 2030. For å nå målet må store punktutslipp som offshoreinstallasjoner redusere sine utslipp, og elektrifisering av installasjoner med lang gjenværende levetid er helt nødvendig for å gjennomføre dette.

– Det vil også kunne bidra til at leverandørindustrien får forutsigbarhet og en portefølje å jobbe med innen havvind på kort sikt, fortsetter Opedal.

En ilandføring vil også kunne gi mulighet for en større vindpark enn om denne var direkte knyttet til olje- og gassinstallasjonene til havs. Økt parkstørrelse er sentralt for å industrialisere flytende vind og redusere kostnadene. Ved at kraften blir tatt til land, kan den også utnyttes bedre i samspill med regulert vannkraft og landindustri. Økt tilgang på kraft i dette området forbedrer også forsyningssikkerheten til olje- og gassinstallasjonene.

1 krone/kWh

Partene ser på kommersielle modeller hvor Trollvind selger kraft til Troll og Oseberg installasjonene samt Kollsnesanlegget, og uten annen form for finansiell støtte. 

Det anslås at Trollvind kan levere kraft til under 1 krone/kWh. En slik avtale vil sikre anleggene økt tilgang til kraft til en forutsigbar pris i et område med en anstrengt kraftsituasjon, og den nødvendige inntekten for vindparken for å utløse investeringen.

Trollvind modnes nå frem ytterligere gjennom at partnerskapene i Troll- og Oseberg igangsetter mulighetsstudier med sikte på en investeringsbeslutning i løpet av 2023.

Siste fra forsiden

+

COSLPromoter skal avgrense Gnomoria-funnet for Wellesley

+

Northern Lights: – CO2-lagring er den enkleste delen av jobben

Får med seg japansk energigigant i GoliatVind

SubseaPartner sikrer storkontrakt i Nordsjøen

Fant 16 brudd på regelverket – pålegger COSL å rydde opp

+

Skal bore 11 letebrønner i sokkelens nye «hotspot»

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger