Utsetter fjerning av Tor-plattformen
Glenn Stangeland
10. februar 2020
Foto: ConocoPhillips
Utsetter fjerning av Tor-plattformen
Glenn Stangeland
10. februar 2020

ConocoPhillips har fått Olje- og energidepartementets tillatelse til å utsette fjerningen av Tor 2/4E-plattformen med to år.

Det viser dokumenter petro.no har fått innsyn i.

Ny frist for endelig sluttdisponering av plattformen er innen utgangen av 2024.

«Bakgrunnen for søknaden er at planlegging av pluggearbeid på Ekofisk, valg av riggstrategi og innleie av rigg har tatt lengre tid enn forventet. Det vil benyttes samme rigg for pluggearbeid på Ekofisk og Tor. Dermed har det blitt en senere oppstart av plugging på Tor-feltet. Videre vil fjerningen av selve Tor 2/4 E-innretningen være hensiktsmessig å gjennomføre i 2024, som del av en pågående fjerningskampanje på Ekofisk.»

Produksjonen på Tor 2/4 E ble stengt ned 1. januar 2016, og første fase av nedstengingsaktivitetene er utført, herunder rengjøring av produksjons- og gassløftsystemer og rørledningen til Ekofisk.

Detaljer om 29 kommende decom-prosjekter på norsk sokkel – prøv Petro Database!