Utsetter Melkøya-oppstart til mars 2022
John Økland
26. april 2021
Hammerfest LNG-anlegget. (Foto: Øivind Haug / Equinor ASA)
Utsetter Melkøya-oppstart til mars 2022
John Økland
26. april 2021

Equinor skyver på dato for oppstart av LNG-anlegget på Melkøya etter brannen i september i fjor.

Mens det tidligere har vært snakket om en oppstart 1. oktober 2021, melder Equinor nå om at ny revidert oppstartsdato er estimert til 31.mars 2022.

– Etter omfattende analyser og skadekartlegging har Equinor oppdatert tidsplanen for reparasjon og oppstart av LNG-anlegget på Melkøya etter brannen 28. september 2020. Stort arbeidsomfang og begrensninger på grunn av Covid 19-håndtering, gjør at revidert estimat for oppstart er 31. mars 2022, heter det.

Den alvorlige brannen petroleumsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest fant sted 28. september, og Ptil uttalte dagen etter at hendelsen er en av de mest alvorlige hendelsene i norsk oljehistorie.

«Brannen medførte materielle skader på luftinntak og filterhus til turbinen og følgeskader etter slokkearbeidet på elektro- og instrumentutstyr, samt på mekanisk utstyr. Hammerfest LNG har vært stengt ned etter brannen og planlagt oppstart er 1. oktober 2021», skriver Ptil i sin granskingsrapport.

Over 70.000 unike utstyrskomponenter ble potensielt utsatt for sjøvann under slukkearbeidet. Utstyrskomponentene har blitt systematisk vurdert etter brannen, og man har etablert en plan for utbedringer for å sikre anleggets integritet.

Aktiviteten som ser ut til å ta lengst tid er utskiftning av elektriske kabler knyttet til kraftstasjonen hvor brannen oppstod. Inspeksjoner viser at over 180 kilometer med kabel må skiftes ut. 

Nye kabler er bestilt og blir levert på Melkøya utover våren/sommeren.

Andre utstyrskomponenter er under anskaffelse med levering sommer/høsten 2021. Flere større utstyrskomponenter, blant annet flere kompressorer, må også tas ut av anlegget og sendes leverandøren for reparasjon.