Utvalg: Oljesektoren må stresstestes for klimaendringer
NTB
NTB
12. desember 2018
Illustrasjonsfoto: Norsk olje og gass
Utvalg: Oljesektoren må stresstestes for klimaendringer
NTB
NTB
12. desember 2018

Norge har et godt utgangspunkt for å håndtere klimarisiko, men stor usikkerhet tilsier at oljesektoren og finanspolitikken bør stresstestes, tilrår utvalg.

Klimarisikoutvalget som regjeringen satte ned i fjor høst, leverte onsdag sin rapport til finansminister Siv Jensen (Frp).

Utvalget slår fast at konsekvensene av alvorlige klimaendringer kan være store og vanskelige å forutse. Norge bør derfor gjøre gode analyser av klimarisiko, spesielt i petroleumssektoren, konkluderer utvalget.

Martin Skancke, som har ledet utvalget, slår fast på at Norge må forberede seg på både klimaendringer og økonomiske virkninger av overgangen til lavutslippsamfunn.

– Risikobildet er i endring, og derfor må vi ha et system for å vurdere risikoene fortløpende. Vi vet at selv om verden når målene i Parisavtalen, vil klimaet fortsette å forandre seg i flere tiår framover, sier Skancke.

Utvalget mener at staten bør etablere, vedlikeholde og offentliggjøre et sett med ulike scenarioer for oljegasspriser, gasspriser og CO2-priser. Særlig bør oljesektoren og finanspolitikken stresstestes, heter det i en av konklusjonene.