Vår Energi fant olje og gass i Rødhette
Glenn Stangeland
13. oktober 2021
Scarabeo 8 (Foto: Saipem)
Vår Energi fant olje og gass i Rødhette
Glenn Stangeland
13. oktober 2021

Vår Energi har gjort et mindre olje- og gassfunn i Rødhette-brønnen, om lag 10 kilometer sør for funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1,4 og 1,9 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Det tilsvarer 9 og 12 millioner fat oljeekvivalenter. 

Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med andre prospekter i nærheten med hensyn til en mulig utbygging knyttet opp til eksisterende infrastruktur på Goliat-feltet, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Brønn 7122/6-3 S traff på en olje- og gasskolonne på 28 meter i Støformasjonen av tidlig- til mellomjura alder, hvorav sandsteinslag på til sammen 22 meter med moderat til god reservoarkvalitet. Det ble også truffet på sandsteinslag på til sammen 36 meter med moderat til god reservoarkvalitet i Nordmela-, Tubåen- og Fruholmenformasjonen av tidligjura til sentrias alder, men disse er vannfylte.

Gass/olje- kontakten og olje/vann-kontakten ble truffet på henholdsvis 1865 og 1876 meter under havnivå.

Brønnen ble boret av Scarabeo 8 som nå skal bore utvinningsbrønner på Nova-feltet i utvinningstillatelse 418 i Nordsjøen, der Wintershall Dea er operatør.