Vår Energi har gjort nytt oljefunn ved Goliat

Transocean Enabler (Foto: Jan Arne Wold/Woldcam - Equinor)
Publisert 2. mars 2023

Vår Energi, operatør for utvinningstillatelse 229, har gjort et oljefunn i Countach-brønnen, om lag 13 kilometer nordøst for Goliatfeltet i sørlig del av Barentshavet.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet, i segmentet som ble boret, er mellom 0,5 og 2,1 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Potensialet i de andre segmentene kan være tilsvarende eller større. 

– Vi vil vurdere en mulig kommersialisering og tilknytning av funnet til Goliat FPSO. Grunnet sen ankomst av boreriggen til feltet i vinter har det ikke vært mulig å gjennomføre det planlagte sidesteget før de tidsbegrensende borerestriksjonene, som er basert på miljømessige hensyn, inntrer 1. mars. Vi ser fram til å fortsette undersøkelsen av området rundt Goliat senere, sier Rune Oldervoll, EVP Exploration and Production i Vår Energi, ifølge en pressemelding.

Brønn 7122/8-1 S påtraff en oljekolonne på 13 meter i Realgrunnsundergruppen i sandsteinslag på til sammen 29 meter med moderat til god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakt ble påtruffet på 1650 meter under havflaten.

I Kobbeformasjonen påtraff brønnen gass- og oljekolonner på om lag 240 meter, hvorav sandsteinslag på til sammen 55 meter med dårlig til moderat reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet.

Transocean Enabler skal nå tilbake til undersøkelsesbrønn 7122/9-1 (Lupa) i utvinningstillatelse 229E i sørlig del av Barentshavet for å utføre gjenstående plugging av brønnen.

Siste fra forsiden

+

COSLPromoter skal avgrense Gnomoria-funnet for Wellesley

+

Northern Lights: – CO2-lagring er den enkleste delen av jobben

Får med seg japansk energigigant i GoliatVind

SubseaPartner sikrer storkontrakt i Nordsjøen

Fant 16 brudd på regelverket – pålegger COSL å rydde opp

+

Skal bore 11 letebrønner i sokkelens nye «hotspot»

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger