Vår Energi vil fortsette med gassinjeksjon på Goliat i flere år
Glenn Stangeland
7. februar 2020
Foto: Vår Energi
Vår Energi vil fortsette med gassinjeksjon på Goliat i flere år
Glenn Stangeland
7. februar 2020

Gasseksport fra Goliat-feltet har skapt hodebry for eiere og myndigheter siden før oppstarten av feltet.

Opprinnelig ble det satt krav om partnerskapet skulle fremlegge en plan for gassen innen tre år etter oppstart av feltet, men dette er utsatt flere ganger.

Reinjeksjon

Ifølge dokumenter Energi24 har fått tilgang til, ønsker Vår Energi å fortsette med reinjeksjon av gassen i reservoaret i flere år.

«Operatørens nyere simuleringer basert på produksjonserfaring viser at tidlig gassdrenering gir nedgang i utvinnbare ressurser. Vår Energi har derfor i sin langtidsplan for Goliat foreslått gassinjeksjon frem til en potensiell nedblåsing av gasskappen mot slutten av Goliats oljeproduksjon», skriver Olje- og energidepartementet i et brev til Vår Energi.

Men OED beskriver fortsatt gassproblematikken på Goliat som «uavklart». I tillegg har myndighetene satt krav om en oppdatert plan for gassavtaket innen 1. april i år.

«Planen skal oppfylle kravene til forsvarlig ressursforvaltning og er betinget av departementets godkjennelse. Den nye fristen er satt slik at rettighetshaverne i Goliat kan basere seg på resultatene fra den pågående studien i regi av Gassco om gasseksport fra Barentshavet i et områdeperspektiv. Planen rettighetshaverne fremlegger, skal beskrive de aktuelle gassavtaksløsningene for Goliat-feltet, inkludert milepæler for sentrale beslutninger som skal legges frem for departementet frem mot investeringsbeslutning for en gassavtaksløsning.»

Eget LNG-anlegg?

Alternative muligheter for gasseksport er tilknytning til Snøhvit-feltet eller en felles løsning for fremtidig gasseksport fra Goliat og Alke-funnet. Muligheten for bygging av et selvstendig LNG-anlegg blir også vurdert.

Den omtalte Gassco-rapporten ble offentliggjort i januar og konkluderte med at det vil være mulig å finne lønnsomme alternativer for gasseksport fra Barentshavet som omfatter ny infrastruktur.