Varsler økning av CO-avgiften fra 590 til 2000 kroner per tonn
NTB
NTB
8. januar 2021
Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. (Foto: Ole Jørgen Bratland)
Varsler økning av CO-avgiften fra 590 til 2000 kroner per tonn
NTB
NTB
8. januar 2021

I sin nye klimaplan går regjeringen inn for en skjerping av CO2-avgiften til 2000 kroner per tonn i 2030, mot 590 kroner i dag.

– Klimaplanen er et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding fredag.

Den nye klimaplanen dekker perioden fra 2021 til 2030.

Hovedvekten ligger på tiltak innenfor såkalt ikke-kvotepliktig sektor, men regjeringen varsler også grep som skal gi utslippskutt innenfor industri og olje- og gassvirksomhet. I tillegg tar planen for seg skogbruk og arealbruk.

– For første gang legger en regjering fram en troverdig, helhetlig plan for å få ned utslippene i alle sektorer. Det skal lønne seg å kutte utslippene, sier Rotevatn.

Et hovedgrep er skjerping av CO2-avgiften.

Den skal gradvis trappes opp til 2.000 kroner per tonn i 2030, mot 590 kroner i dag. Økningen skal gjøre det dyrere å slippe ut CO2 – og mer lønnsomt å kutte utslippene.

Regjeringen legger dessuten inn et premiss om at samlet skatte- og avgiftsnivå ikke skal øke. Det betyr at økte avgifter vil bli motsvart av tilsvarende skatte- eller avgiftslettelser på andre områder.

Frp-politiker Jon Georg Dale frykter utflagging av norske arbeidsplasser som følge av regjeringens nye klimaplan.

– Virkemidler som å tredoble CO2-avgiften for norsk industri fram mot 2030 er en gavepakke til norske bedrifters konkurrenter i utlandet. Dette kan bety utflagging av norske arbeidsplasser og bedrifter som bare vil flytte utslippene og produksjonen til andre land, sier Dale.