Varsler oppstart av produksjon fra Nova
Pressemelding
30. juni 2022
Gjøa-plattformen. Foto: Neptune Energy
Varsler oppstart av produksjon fra Nova
Pressemelding
30. juni 2022

Myndighetene gir samtykke til produksjonsoppstart for Nova-feltet i Nordsjøen.

Nova skal bygges ut med to havbunnsrammer, én for oljeproduksjon og én for vanninjeksjon. Feltet knyttes til Gjøa-feltet for prosessering og eksport.

Operatør Wintershall Dea anslår reservene til om lag 90 millioner fat oljeekvivalenter.

Lisensen ble tildelt i TFO 2007, mens funnbrønnen først ble boret i 2012. Plan for utbygging og drift ble levert i juli 2018.

Wintershall Dea forventer oppstart av oljeproduksjonen rundt 31. juli. Vanninjeksjonssystemet skal være ferdigstilt i september. Utvinningstillatelsen er PL 418.

– Vi er glade for at Nova er klar for produksjonsoppstart. Nova bidrar til å utnytte ledig kapasitet i eksisterende infrastruktur og sikre lengre drift av Gjøa-plattformen som er eneste hub i den nordøstlige delen av Nordsjøen, sier Kalmar Ildstad, direktør for lisensforvaltning i Oljedirektoratet.