Ventil traff arbeider i ansiktet: – Korrosjon var årsaken til ulykken

Foto: Okea
Publisert 3. juni 2024

Havindustritilsynet har sluttført granskingen av en arbeidsulykke på Brage 21. november 2023. 

Granskingen har identifisert alvorlige brudd på regelverket og vi har nå gitt pålegg til Okea, skriver tilsynet. 

I forbindelse med en planlagt seksmåneders ventiltest, løsnet en nåleventil fra topplokket på ventiltreet og traff en person i ansiktet. Trykket under nåleventilen var på 80 bar, og kreftene som ble utløst medførte alvorlige skader i ansiktet på personen.

Faktisk konsekvens av hendelsen var en alvorlig personskade. Marginalt endrede omstendigheter kunne gitt dødelig utfall, ifølge Havindustritilsynet.

Årsaken til hendelsen var at nåleventilen løsnet fra ventiltreet som følge av at nedre gjengeparti på nåleventilhuset var korrodert. Det stod 80 bar trykk under nåleventilen da utførende arbeidstaker startet på jobben.

«Funn i granskingen understreker hvor viktig det er å sikre full oversikt over den tekniske tilstanden for innretningen når en ny operatør overtar driften. Dette inkluderer å sikre konsistente prosedyrer, at styringssystemet er tilstrekkelig for å håndtere driften samt at man gjennomfører de nødvendige verifikasjonen for å se til at kart og terreng stemmer overens», skriver tilsynet. 

Granskingen identifiserte syv regelverksavvik:

  • Manglende verifikasjoner for å verifisere etterlevelse av HMS-regelverket.
  • Manglende vedlikehold og oversikt over teknisk integritet.
  • Roller og ansvar.
  • Mangelfull prosedyre.
  • Tilrettelegging av arbeid.
  • Manglende trening og øvelser knyttet til beredskapshåndtering.
  • Håndtering av fare- og ulykkessituasjoner.

Okea pålegges å….

….. vurdere om «Annual Audit Plan – Brage» er dekkende for å ivareta HMS regelverket og etablere tiltak for etterlevelse av verifikasjonsplanen.

…. identifisere hvorfor Platform Interne Verifikasjonsaktiviteter (PIV) ikke ble gjennomført i henhold til plan. Etablere tiltak som sikrer etterlevelse av PIV. 

…. få oversikt over teknisk tilstand for nåleventilene på ventiltrærne og sikre tiltak for å følge opp vedlikehold av disse.

…. identifisere og korrigere gap i styrende dokumenter og styringssystemet for arbeid på trykksatte systemer. 

Siste fra forsiden

+

Equinor mister funn i Norskehavet

Annonse

Hør topplederne innen boring og brønn i Stavanger!

ANNONSØRINNHOLD FRA BOREKONFERANSEN
+

Drone havarerte under inspeksjon

+

Nordland fylkesting sier nei til å gjenåpne Nordland VI

+

CCS-boom? Her er status for de sju lisensene på norsk sokkel

+

Borer to produksjonsbrønner på Askeladd Vest

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger