Nå har Prezioso Linjebygg flere ansatte enn før offshorekrisen
Redaksjon
9. juli 2018
Foto: Prezioso Linjebygg
Nå har Prezioso Linjebygg flere ansatte enn før offshorekrisen
Redaksjon
9. juli 2018

Av Frode Rabbevåg (tekst og foto)

570 ansatte i hovedselskapet og 40 ansatte i datterselskapet Maintech er dagens status for Prezioso Linjebygg med hovedkontor i Molde.

Dermed har antall ansatte passert tallet fra oktober 2014 som var toppmåneden før offshorekrisen slo inn for fullt i selskapet.

– Vi regner med å vokse fortsatt og ansetter daglig nye medarbeidere, forteller administrerende direktør Terje Hellum, og legger til at det er stort trykk på selskapets tjenester, spesielt innen vedlikehold, inspeksjon og modifikasjoner.

– Da prosjektmarkedet ble borte fikk vi en kraftig nedtur og reduserte antall ansatte med rundt 100. I tillegg fikk 215 medarbeidere endringsoppsigelser, det vil si at de har fått nye funksjoner og arbeidsoppgaver og en ny arbeidshverdag. Dette har ført til at selskapet har en litt annen profil enn tidligere der ISO-aktiviteter nå er klart størst, sier Hellum.

Oppturen for Prezioso Linjebygg startet i 2016 med en ny kontrakt med daværende Statoil som har gitt økt aktivitet, kontrakter på Sture og Kollsnes i Øygarden utenfor Bergen og en kontrakt med ENI på Goliat. En ny kontrakt som underleverandør til Aker Solutions når det gjelder vedlikehold på Draugen og på Nyhamna med oppstart i mai i år har også gitt mye arbeid og er viktig for aktiviteten i nærområdet for det Molde-baserte selskapet.

– Vi ser at disse nye kontraktene gir oss mye arbeid når det gjelder vedlikeholdsoppgaver. Veksten er voldsom på dette området, og vi har inntrykk av at dette er noe som gjelder hele bransjen, påpeker Terje Hellum.

– Hvordan ser du på markedet fremover og muligheten til å skaffe enda flere kontrakter både på norsk sokkel og internasjonalt?

– Vi ser vekst både på eksisterende kontrakter og nye kontrakter som vi håper på å få. Det norske markedet er viktigst for oss, men gjennom vårt morselskap Altrad har vi en internasjonal tilstedeværelse som gir oss oppdrag på spesialisterte tjenester.

– Og hvor ser dere muligheter internasjonalt fremover?
– Vi arbeider med konkrete ting, men ønsker ikke å si så mye om hvor. Jeg kan vel si såpass at Altrad har oppdrag over alt i verden med unntak av Sør- og Nord-Amerika, sier direktør Hellum med et lurt smil.

– Den kraftige veksten vi nå opplever er et resultat av de kontraktene vi fikk fra 2016 og utover, fortsetter han. Vi jobbet hardt for å få disse, og nå ser vi at de er bærekraftige og gir oss volum i form av mange arbeidstimer.