– Vi har hatt for stor tillit til oljeselskapene
NTB
NTB
13. mai 2019
– Vi har hatt for stor tillit til oljeselskapene
NTB
NTB
13. mai 2019

Stortingets kontrollkomité vil i mandagens høring ha forsikringer om at Riksrevisjonens harde kritikk av arbeidet med sikkerhet i oljesektoren blir fulgt opp.

Petroleumstilsynet avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer og reagerer ikke når det trengs, ifølge Riksrevisjonens rapport fra januar.

Kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) er klar på hva han håper å få svar på i den åpne høringen:

– Det er hva statsråden kommer til å gjøre for å sørge for at Petroleumstilsynet blir tydeligere i sin oppfølging av kontrollen det skal utøve, når det gjelder å sørge for at pålegg blir fulgt opp, sier han til NTB.

«Alvorlig»

Riksrevisjonen slår fast at alvorlige sikkerhetsutfordringer ikke blir avdekket, at reaksjonsmidler ikke tas i bruk når det er behov for det, og at selskapet Eni fikk samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen før det var sikkerhetsmessig forsvarlig.

– Riksrevisjonen bruker begrepet «alvorlig», og det er det veldig sjelden den gjør. Det er fordi de hendelsene det refereres til her, gitt litt andre omstendigheter, kunne fått veldig alvorlige følger. Derfor er det viktig å ha skjerpet sikkerhet i Nordsjøen, sier Andersen.

Saksordfører Bente Stein Mathisen (H) sier hun vil vite hva som er gjort for å rette opp i problemene Riksrevisjonen pekte på.

– Stortinget har vedtatt et mål om at vi skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet i offshorenæringen, og da forventer vi at aktørene har lært, sa hun til NTB før høringen.

Andersen minner også om den politiske debatten om sikkerhet i oljesektoren i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014.

– Nettopp da burde tilsynet vært styrket. Det ble det ikke, dessverre. Men det er godt at vi har fått en rapport fra Riksrevisjonen nå som peker på de svakhetene som finnes i et system vi må kunne ha tillit til.

Spisse mot storulykker

Norsk olje og gass’ administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen mener Petroleumstilsynet (Ptil) fører et «kompetent og profesjonelt tilsyn», og at dagens system fungerer godt. Samtidig ligger det muligheter til forbedringer, blant annet i en videreutviklingen av partssamarbeidet i den enkelte virksomhet, fremholdt han.

Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet, pekte på at det er gode grunner til å trekke lærdom av Riksrevisjonens rapport. Samtidig beskrev han noen av konklusjonene om Ptils tilsynsarbeid som «noe ubalanserte».

At debatten har etterlatt et inntrykk av en bransje uten kontroll, er sterkt misvisende, mente Solberg.

Både Solberg og Equinors konserndirektør Arne Sigve Nylund pekte på at en mulig forbedring av tilsynet kan være å spisse innsatsen mot storulykkesrisiko.

Senere mandag skal hovedverneombud og arbeidstakernes fagorganisasjoner og til slutt Petroleumstilsynets direktør Anne Myhrvold og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ta plass i høringssal 1 på Stortinget.

– Legger seg flat

Til sjuende og sist er det selskapenes ansvar å ivareta sikkerheten på norske oljeplattformer. Under mandagens høring la flere av oljelederne seg flate for å ikke ha fulgt opp avvikene Ptil har påpekt.

Vår Energi-sjef Kristin F. Kragseth erkjente blant annet at alt ennå ikke er på stell på Goliat-plattformen.

– Nei, alt er ikke på stell. Vi har en god del ting vi jobber med. Men det er ingenting som ikke er på stell som går på sikkerheten løs for dem som er ute på Goliat. Det gjenstår imidlertid fortsatt mye arbeid før vi går inn i vanlig drift, sa hun.

Norgessjef Arne Sigve Nylund i Equinor kom med en lignende innrømmelse da stortingsrepresentant Ulf Leirstein ville ha svar på hvorfor avvikene ikke følges opp.

– De aller fleste avvik blir fulgt opp, og det er snakk om mange tilsyn. Men ikke alle blir fulgt godt nok opp, og det må vi erkjenne at vi må ta tak i. At det er rom for forbedring, må vi erkjenne alle sammen, sa Nylund.