Vi skifter navn – nå er vi Energi24.no
Glenn Stangeland
1. februar 2020
Vi skifter navn – nå er vi Energi24.no
Glenn Stangeland
1. februar 2020

1. februar er det nøyaktig tre år siden vi overtok driften av Petro.no og ble mediegründere. Det har vært en spennende reise. Preget av en god blanding av oppturer og frustrasjon. Slik det skal være å starte egen bedrift.

Vi er blitt svært godt mottatt av både lesere og annonsører, selskapet står relativt støtt økonomisk, og Petro.no er etablert som en solid merkevare. Likevel er vi ikke helt der vi vil være. 

Hittil har vår redaksjonelle dekning begrenset seg til oppstrøms olje- og gassindustri. En smal, men svært viktig nisje i norsk næringsliv. Politiske og økonomiske krav om renere energiproduksjon fører dog til store endringer i bransjen.

Gullfaks og Snorre skal forsynes med kraft fra havvind.  Eos-brønnen undersøker muligheten for CO2-lager ved Troll. Aibel bygger plattformer til vindprosjekter i Tyskland og UK. CapeOmega og BKK vil elektrifisere nordlige Nordsjøen. Lundin kjøper seg inn i vannkraftverk og skifter navn. Og Equinor bygger gigantiske vindparker verden over. Listen er lang og den blir stadig lenger.

Dette fordrer en bredere redaksjonell dekning av energibegrepet. Petro-navnet favner rett og slett ikke den nye aktiviteten. Og dette er bakgrunnen for at vi nå skifter navn til Energi24.no.

Olje- og gassproduksjon på norsk sokkel er og skal forbli kjernen i vår journalistikk, og fremover blir havvind, karbonfangst og -lagring og elektrifisering av plattformer, rigger og skip en naturlig del av vår dekning.

Kort sagt skal Energi24.no gi leserne enda mer grundig innsikt og forståelse for alt som skjer på norsk sokkel.

Vi gleder oss til fortsettelsen.

Mvh.
John Økland, Glenn Stangeland og Henrik Svanæs

Test vår database for systematisert informasjon om kommende aktivitet på norsk sokkel – gratis i 30 dager, deretter 790 kroner per måned.