Regjeringen vil bruke 345 millioner på CO2-brønn ved Troll
Pressemelding
12. april 2019
Regjeringen vil bruke 345 millioner på CO2-brønn ved Troll
Pressemelding
12. april 2019

Regjeringen vil foreslå overfor Stortinget at staten bidrar til å finansiere boring av en undersøkelsesbrønn for CO2-lagring på sokkelen.

Arbeidet er en del av forprosjekteringen av det norske fullskalaprosjektet for CO2-fangst og -lagring, skriver OED i en pressemelding. 

Norcem og Fortum Oslo Varme studerer fangst av CO₂ ved sine anlegg. Selskapene Equinor, Shell og Total arbeider med transport og lagring av CO₂. De tre selskapene finansierer store deler av utgiftene til forprosjektering, og har bedt regjeringen om å bidra til finansiering av en undersøkelsesbrønn.

Brønnen vil gi mer informasjon om hvor egnet det planlagte reservoaret er og om kapasiteten i det. Det vil være viktig i det videre arbeidet med modning av prosjektet mot en eventuell beslutning om å gå videre med fullskalaprosjektet. Den vil gi mer informasjon om både kapasitet og hvor egnet det planlagte reservoaret er.

Regjeringen vil legge forslaget fram for Stortinget i forbindelse med revidert budsjett for 2019. Dersom Stortinget samtykker, vil staten dekke mesteparten av kostnadene for brønnen. Totalt er det estimert at kostnadene ved brønnen, tilhørende aktiviteter og eventuelle fjerningskostnader blir 535 millioner kroner. Statens andel vil utgjøre 75 prosent, men er begrenset oppad til 345 millioner kroner.