Vil ha fart i plugging
Redaksjon
29. april 2020
Vil ha fart i plugging
Redaksjon
29. april 2020

Plugging av brønner kan være et relevant tiltak for å opprettholde aktiviteten i petroleumsnæringen som nå sliter.

Det skriver Arbeiderpartiets Ruth Grung i en brev til Olje- og energiministeren.

Grung peker på at loven stiller krav til hvordan oljeselskapene skal avslutte og permanent plugge brønner når felt stenges ned. Ifølge OD er det en lang rekke midlertidige pluggede brønner som det ikke er videre plan for.

– Plugging kan være et relevant tiltak for å opprettholde aktiviteten i petroleumsnæringen som nå sliter. Plugging er kostbart og det er viktig å sikre at selskapene har økonomi til å gjennomføre opprydding. Myndighetene må derfor følge tett opp kravene i petroleumsloven, skriver Grung.

– Hva gjør statsråden for å få avklart status og gi pålegg om permanent stenging av de brønnene der det ikke er planer for videre aktivitet?, spør Grung.

Så langt har ikke ministeren svart. Energi24 oppdaterer nå svaret foreligger.