Vil kjøpe Polar Pioneer og bruke riggen til lakseoppdrett
Redaksjon
8. april 2020
Foto: Thomas Førde
Vil kjøpe Polar Pioneer og bruke riggen til lakseoppdrett
Redaksjon
8. april 2020

Transocean har planer om skrape Polar Pioneer, men Viewpoint Seafarm ønsker å kjøpe riggen og bruke den i et havbrukskonsept selskapet har utviklet.

Det skriver Maritimt Forum. 

– Vi sendte en søknad til Fiskeridepartementet om utviklingskonsesjon for om lag to år siden. Nå har koronakrisen rammet oss med massearbeidsledighet. Vårt prosjekt kan gi 663 årsverk i en byggeperiode over to år og 175 årsverk når produksjonen igangsettes. Byggeperioden kan ta til allerede før sommeren og altså gi umiddelbar sysselsettingseffekt, men vi venter fortsatt på svar fra departementet, sier Kåre Olav Krogenes til nettsiden.

– Viewpoint Seafarm har kontaktet stortingsrepresentantene Terje Halleland og Liv Kari Eskeland for å få politisk drahjelp opp mot Fiskeridepartementet. Vi håper dette skal hjelpe på.