Vissim inngår langtidsavtale med Equinor på Dogger Bank
Pressemelding
16. juni 2021
Foto: Vissim
Vissim inngår langtidsavtale med Equinor på Dogger Bank
Pressemelding
16. juni 2021

Horten-selskapet Vissim AS har inngått en langsiktig rammeavtale med Equinor for å levere digitale marine optimaliseringsløsninger til Equinors havvindprosjekter, inkludert et første avrop for Dogger Bank A, B og C.

Dogger Bank er verdens største havvindpark under bygging, bestående av tre vindparker med 1,2 gigawatt installert kapasitet her. Den totale feltutbyggingen vil dekke rundt fem prosent av Storbritannias energibehov.

Dagens havvindparker generer og krever enorme mengder av operasjonelle data. Fra værmeldinger og hvor fartøy og personell befinner seg, til HMS- og kompetansesertifikater, arbeidsordre, driftsstatus på vindmøller og radiokommunikasjon. Vissim slår sammen og presenterer all denne informasjonen i et operativt styringssystem, som også imøtekommer bedrifters strenge krav til cybersikkerhet.

Nicholas Dent, direktør for havvindvirksomheten til Vissim AS, kommenterer:

– Vissim skaper intelligente arbeidsprosesser sammen med Equinor og andre ledende vindkraftutbyggere. Systemet sørger for å få riktig planleggings- og sanntidsdata til de riktige menneskene, i et korrekt format til rett tid. Dette forbedrer samarbeidet mellom de mange aktørene som er involvert i både konstruksjons- og drifts- og vedlikeholdsfasene på en havvindpark. Systemene vår hjelper å håndtere risiko i et offshoremiljø i stadig endring og skape ytterligere verdier for utviklere og operatører ved å unngå repetisjon, avvik og forsinkelser.

Vissims hovedkontor ligger i Norge. I tillegg har selskapet kontorer i Storbritannia og Slovakia, samt et globalt partnernettverk.