Voca vil digitalisere vareflyten offshore
Thomas Bergstøl
13. februar 2019
Foto: Thomas Bergstøl
Voca vil digitalisere vareflyten offshore
Thomas Bergstøl
13. februar 2019

Kristiansandsbaserte Voca AS, som blant annet står bak kranteknologi-bedriften Optilift AS, etablerer nå et nytt selskap, Digital Logistics AS, som skal spesialisere seg på å effektivisere vareflyt og logistikk mellom havn og offshore-installasjoner.

– Vi er jo kanskje mest kjent for kranteknologien til Optilift, men nå ser vi at det er muligheter for oss til å dra teknologien vår i en ny retning. Derfor ønsker vi å samle kreftene i et nytt selskap som skal fokusere på å effektivisere vareflyten fra kaikant til rigg, forteller Torbjørn Engedal, CEO i Voca.

Teknologien Engedal viser til er selskapets egenutviklede AI-baserte «algoritme-bibliotek», som tilskrives en stor del av æren for utviklingen av det mer kjente Optilift. Digital Logistics skal dermed videreføre teknologien bak Optilift, og strømlinjeforme den i et nytt applikasjonsbasert planleggingsverktøy kalt «Deck Planner».

Vil redusere kostnader

Målet er at systemet skal spare både operatører og rigger for betydelige kostnader, samt bidra til å flytte Supply Chain-arbeid fra manuelle til digitale og automatiserte kanaler.

– Gjennom «Deck Planner»-systemet kan vi digitalisere og overvåke hver eneste container som går fra havn til offshore-installasjoner, uten at vi bruker fysisk merking av containerne, forklarer Engedal.

Et av de største problemene dette skal løse er å tilrettelegge for enklere planlegging av container-plasseringene ombord på supply-skipene. Idag er det gjerne et stort problem at varer ikke blir levert til rett tid som følge av dårlig planlegging og feilplassering.

– Dette skjer faktisk overraskende ofte, ifølge Engedal. Han utdyper:

– Se for deg hva som skjer hvis en rigg med høye dagrater får unødvendig nedetid som følge av at driftskritiske varer ikke kommer frem fordi en container står stablet feil. Dette kan for eksempel skje i dårlig vær. I tillegg vet vi at containere ofte omplasseres ombord på rigger, og at personell mister oversikt og bruker mye tid på å lete frem varer. Her fins det store muligheter til å skape en bedre oversikt, som vil gi store besparelser. Dette er bare noen av områdene vi ønsker å forbedre.

Høye ambisjoner

Selskapets første skritt mot full kommersialisering blir å fullføre pilotarbeidet som har foregått siden ifjor sommer mellom base Tananger og Ivar Aasen-feltet.

– Nå er vi i sluttspurten av dette piloteringsarbeidet, som snart skal over i en operativ fase med rene kommersielle produkter. Her samarbeider vi blant annet med ASCO og Aker BP, hvor vi forøvrig kjenner sistnevnte svært godt gjennom tidligere samarbeid i Optilift.

– I tillegg har vi inngått en avtale om pilotering på Mariner-feltet sammen med Equinor UK, som også vil bli veldig spennende. 

Foreløpig er det nystartede selskapet tynt bemannet, og blir i startfasen avhengig av drahjelp fra morselskapet. Engedal har i neste omgang høye kommersielle ambisjoner.

– Vi ser for oss at Digital Logistics og Deck Planner-systemet har et ganske stort marked, og vi legger ikke skjul på at vi skal se mot globale markeder. Nå skal vi bemanne opp så raskt som mulig slik at selskapet kan stå på egne ben, avslutter han.

[annonse]

Digitalisering er hovedtema på Petrolive – Innkjøp og logistikk i Stavanger 10. april.

Se program og meld deg på her!