Wellesley boret tørt på Schweinsteiger
Glenn Stangeland
18. september 2020
Wellesley boret tørt på Schweinsteiger
Glenn Stangeland
18. september 2020

Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 829, har boret tørt i undersøkelsesbrønn 6204/11-3, Schweinsteiger. Brønnen er boret om lag 75 kilometer nord for Gjøafeltet i Nordsjøen og 60 kilometer nordvest for Florø.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter i nedre kritt (Åsgardformasjonen).

Brønnen traff ikke på reservoarbergarter i Åsgardformasjonen. Om lag 30 meter med vannførende sandstein ble truffet på i underliggende jurabergarter med moderat til meget god reservoarkvalitet.

Brønnen er tørr, melder Oljedirektoratet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling.

Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6204/11-3 ble boret av Borgland Dolphin som nå skal til Green Yard i Fedafjorden.