West Hercules skal bore CO2-brønn for Equinor
Glenn Stangeland
5. august 2019
Foto: Equinor
West Hercules skal bore CO2-brønn for Equinor
Glenn Stangeland
5. august 2019

West Hercules har fått i oppdrag å bore det som kan bli årets viktigste brønn på norsk sokkel. Dette til tross for at Equinor og partnerne Shell og Total allerede vet at det ikke finnes olje eller gass i prospektet.

Brønnen, som har fått navnet Eos, ligger 15 kilometer vest for Troll øst og er en verifiseringsbrønn for CO2.

Brønnen bores i forbindelse med prosjektet Northern Lights, der Equinor, på vegne av Gassnova, skal utrede muligheten for å frakte flytende CO2 med skip fra fangsanleggene på Østlandet (Fortum Oslo Varme og Norcem) til et mottaksanlegg på land og videre i rør til et permanent lager under havbunnen.

Planen er å levere en utbyggingsplan for Northern Lights til myndighetene innen utgangen av 2019.

Investeringsanslaget ligger per i dag på mellom 7,2 og 12,6 milliarder kroner, og forventede driftskostnader på mellom 350 og 890 millioner kroner per år.