West Mira borer seks brønner på Nova – produksjonsstart utsatt til 2022
Pressemelding
27. oktober 2020
West Mira borer seks brønner på Nova – produksjonsstart utsatt til 2022
Pressemelding
27. oktober 2020

Wintershall Dea har startet boringen av den første av seks brønner på Nova-feltet i Nordsjøen. Borekampanjen vil vare i rundt 400 dager.

Det skriver Wintershall Dea i en pressemelding.

Utbyggingen av Nova-feltet går etter planen. Det aller meste av undervannsinstallasjonene er installerert og en egen Nova-modul er plassert på Gjøa-plattformen. Borekampanjen markerer siste store etappe i feltubyggingen.

Boreriggen West Mira vil bli på Nova-feltet rundt 400 dager. Her vil den bore tre produksjonsbrønner gjennom den ene havbunnsrammen og tre vanninjeksjonsbrønner gjennom den andre havbunnsrammen, på 370 meters havdyp.

Borekampanjen er den siste milepælen siden installasjonskampanjen på Nova startet i mars i år. I mai ble manifoldene innstallert i havbunnsrammene, godt innenfor tidsplanen, og den Nova-dedikerte modulen ble innstallert på den Neptune Energy-opererte Gjøa-plattformen, hvor olje og gass fra feltet skal behandles for videre eksport. I sommer ble stigerørene, som kobler rørledningen til Gjøa, satt på plass.

– Til tross for at koronapandemien traff oss i en travel prosjektfase, har alle involverte jobbet målrettet som One Team for å levere de ulike delene av prosjektet trygt og etter planen. At boreriggen nå er på plass, markerer starten på siste del av Nova-utbyggingen, sier Andre Hesse, prosjektdirektør i Wintershall Dea.

Feltet blir det siste i rekken av Wintershall Deas undervannsfelt på norsk sokkel. Når det kommer i produksjon i 2022, blir det selskapets fjerde egenopererte undersvannsfelt. På grunn av koronapandemiens påvirkning på arbeidet på vertsplattformen, blir den planlagte produksjonsstarten i 2021 sannsynligvis forskjøvet, skriver Wintershall Dea.