Wisting blir bøtte – flere studiekontrakter tildelt
Pressemelding
13. november 2020
(Foto: Eni)
Wisting blir bøtte – flere studiekontrakter tildelt
Pressemelding
13. november 2020

Equinor har på vegne av partnerne i Wisting-lisensen tildelt kontrakter for konseptstudier i arbeidet med å modne fram prosjektet mot et endelig konseptvalg.

– Wisting er et betydelig oljefelt i Barentshavet og vi jobber godt sammen med partnerne i arbeidet med å modne prosjektet videre. Basert på erfaringer og potensiale for synergier i prosjekt-porteføljen, har vi gjennomført utredninger og analyser av ulike utbyggingsalternativer for å sikre en kostnadseffektiv og optimal utvikling av feltet, sier Trond Bokn, fungerende direktør for prosjektutvikling i Equinor.

– På grunnlag av dette arbeidet, har lisenspartnerne besluttet å studere videre et flytende produksjonsanlegg basert på en sirkulær FPSO-løsning (flytende produksjons- og lagerskip). Det er imidlertid fortsatt mye arbeid som gjenstår før vi kan ta et endelig konseptvalg andre kvartal 2021 sier Bokn.

Equinor og industrien har ambisiøse planer for å redusere klimagassutslippene fra virksomheten på norsk sokkel. For Wisting-partnerne er det viktig at utslippene fra produksjonen har så lavt karbonavtrykk som mulig.

– Elektrifisering vurderes som et mulig alternativ for å redusere utslippene fra feltet. Prosjektet vil studere en kraft fra land-løsning i tilknytning til sirkulær FPSO i det videre arbeidet sier Bokn.

I 2019 godkjente myndighetene at Equinor overtok operatørskapet for Wisting i utbyggingsfasen mens OMV fortsetter som operatør i driftsfasen. Equinor leder utbyggingsprosjektet og personell fra OMV er godt integrert i prosjektorganisasjonen.

Følgende leverandører er tildelt kontrakter i forbindelse med oppstart av Wisting konseptstudier: FPSO: Aker Solutions, KBR Ltd., Sevan SSP og Aibel.

SURF (Subsea produksjon og prosesseringsutstyr, kontrollkabel, stigerør, brønnstrømsrør og gass eksportrør): Aker Solutions, TechnipFMC, OneSubsea Processing, IKM Ocean Design, og Kongsberg Maritime.

En investeringsbeslutning for Wisting er planlagt i slutten av 2022.

Partnere: Equinor (35 %), OMV (Norge) AS (25 %), Petoro AS (20 %) og Idemitsu Petroleum Norge AS (20 %)