– Wisting, Krafla og Peon utsettes hvis ikke krisepakken endres
Glenn Stangeland
7. mai 2020
Foto: Norsk olje og gass
– Wisting, Krafla og Peon utsettes hvis ikke krisepakken endres
Glenn Stangeland
7. mai 2020

Equinor-direktør Eldar Sætre mener Regjeringens forslag til skatteendringer for å opprettholde investeringsnivået på norsk sokkel treffer dårlig.

– Vi har 20 aktuelle prosjekter i porteføljen, der brorparten av investeringsbeslutningene skal tas i  2022. Et fåtall av disse vil kunne videreføres hvis ikke det skjer endringer i skatteforslaget fra Regjeringen, sa Eldar Sætre under selskapets kvartalspresentasjon.

– Marginal effekt

Ifølge Sætre ville industrien sitt forslag til krisepakke gitt en gjennomsnittlig forbedret lønnsomheten på 10 dollar per fat for kommende prosjekter. Regjeringen sitt forslag gir i snitt en forbedring på under 1 dollar fat for de samme prosjektene.

– Wisting, Krafla og Peon er eksempler på prosjekter som vil måtte utsettes, sa Sætre. 

Han påpeker de samme manglene ved forslaget som Norsk olje og gass tidligere har identifisert.

– Reduksjon i friinntekten, fra 20,8 til 10 prosent, gjør at vi faktisk betaler mer skatt over tid. Effekten blir også mindre av at den direkte utgiftsføringen er begrenset til særskatten og ikke omfatter selskapsskatten.

– Tidsaspektet er også viktig. PUD-er levert i 2022 må inkluderes for at vi skal kunne forsvare å jobbe videre med prosjekter som Wisting, Krafla og Peon. Og utgiftsføringen må vare lenger enn til 2024, slik at vi får med fabrikasjonsfasen av prosjektene, for det er der de store investeringene ligger.

Elektrifisering av Melkøya ryker også

Sætre sa også at elektrifiseringen av Melkøya faktisk vil komme dårligere ut med Regjeringens forslag til skatteendringer enn det som er tilfelle i dag og derfor vil måtte utsettes. 

– Men jeg oppfatter at vi og myndighetene ønsker det samme – å opprettholde aktivitet, arbeidsplasser og kompetanse gjennom krisen og å beholde en konkurransedyktig næring som kan bidra til det grønne skiftet.

– Det er fortsatt mulig for Regjeringen og Stortinget å oppnå dette resultatet, og vi er derfor opptatt av å ha en fortsatt dialog om hva som skal til for å komme dit.