Wisting utsettes i minimum fire år

Illustrasjon: Equinor
Publisert 10. november 2022

Equinor og partnerne i Wisting har besluttet å utsette investeringsbeslutningen som var planlagt i desember 2022. Arbeidet med å utvikle prosjektet fortsetter med mål om en investeringsbeslutning innen utgangen av 2026, skriver Equinor i en pressemelding. 

Det betyr samtidig at prosjektet ikke blir omfattet av den midlertidige skattepakken innført av Stortinget sommeren 2020.

– Equinor og partnerne har jobbet sammen med leverandørindustrien, og utvikler et teknisk og miljømessig forsvarlig Wisting-prosjekt som kan produsere sikkert i Barentshavet. En utbygging vil skape betydelige verdier for samfunnet og ringvirkninger i nord og nasjonalt. I vårt oppdaterte investeringsgrunnlag for prosjektet ser vi at kostnadene har økt på grunn av global inflasjon og kostnadsvekst i leverandørindustrien nasjonalt og internasjonalt. Det er usikkerhet rundt rammebetingelsene for prosjektet og gjennomføringskapasitet i leverandørmarkedet. Basert på en totalvurdering velger vi å utsette investeringsbeslutningen, sier Geir Tungesvik konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor, i en pressemelding.

104 milliarder kroner

Oppdatert investeringsestimat for Wisting er på 104 milliarder kroner. Prosjektet har fortsatt positiv nåverdi før og etter skatt etter kostnadsøkningen, ifølge operatøren.

Investeringsanslaget har tidligere, blant annet i konsekvensutredningsprogrammet, ligget på mellom 55 og 75 milliarder kroner.

Global inflasjon, og utfordringer i energimarkedene som følge av krigen i Ukraina, skaper også kapasitetsutfordringer og flaskehalser hos internasjonale og norske leverandører. Leveransetidene fra verftene og fra utstyrsleverandørene har økt.

– Mange har jobbet hardt for å realisere Wisting i henhold til planen, og beslutningen er krevende. Men i dagens leverandørmarked er det riktig å utsette en investeringsbeslutning, for å sikre en økonomisk forsvarlig utbygging og robusthet i gjennomføringen av prosjektet. Når presset i leverandørmarkedet avtar, vil Wisting-prosjektet kunne gjennomføres på en god måte, sier Tungesvik.

Videreutvikler konseptet

– Equinor har vært til stede i Nord-Norge og i Barentshavet i over 40 år. Næringen har skapt store verdier, aktivitet og arbeidsplasser. Vi har en langsiktig horisont med Castberg-feltet som kommer i produksjon i 2024, vi vil fortsette å lete og vi videreutvikler Barentshavet, sier Kjetil Hove, konserndirektør for Utforskning og produksjon Norge.

– Nå skal vi sammen med partnerne og leverandørene videreutvikle et lønnsomt Wisting-prosjekt som vil gi ringvirkninger i nord innenfor det ordinære skatteregimet. Vi har flere ganger lykkes med å gjøre forbedringer på prosjekter som har hatt en utfordrende kostnadsutvikling før investeringsbeslutning. Det skal vi også gjøre med Wisting-prosjektet, sier Hove.

Equinor og partnerne vil nå videreutvikle utbyggingskonseptet, kraft fra land-løsningen og vurdere nye leverandørmodeller for Wisting.

Rettighetshavere i Wisting: Equinor Energy AS (35 %), AkerBP AS (35 %), Petoro AS (20 %) og INPEX Idemitsu Norge AS (10 %).

Siste fra forsiden

+

Dette er prosjektene Aker BP har gitt grønt lys

Styret har godkjent «den største prosjektporteføljen i selskapets historie»

+

Nå er tallene klare – så stort var Calypso-funnet

Sikrer kontrakt på 100 millioner for strikking, bingo og andre fritidssysler

Eldfisk Nord godkjent – 10,2 milliarder skal investeres

Ny PUD godkjent – oppgraderer Oseberg for 10 milliarder kroner

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger