Wood sikrer kontrakt verdt 400 millioner på Kollsnes
Pressemelding
17. september 2020
Foto: Helge Hansen/Equinor
Wood sikrer kontrakt verdt 400 millioner på Kollsnes
Pressemelding
17. september 2020

På vegne av operatøren Gassco har Equinor tildelt Wood en kontrakt for prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon (EPCI) for MEG oppgraderingsprosjekt på Kollsnes.

I henhold til EPCI-kontrakten skal Wood oppgradere kapasiteten for regenerering av MEG (monoetylenglykol) på Kollsnes prosessanlegg, der Equinor er teknisk tjenesteyter.

Det skal installeres tre nye moduler på anlegget, som inkluderer et MEG-tog, et kjøleanlegg og en MEG-eksportpumpe.

– Prosjektet skal bidra til å opprettholde høy regularitet og maksimal kapasitet på anlegget på lang sikt, og skal styrke arbeidsmiljøet og sikkerheten ytterligere under håndtering av MEG på Kollsnes. Jeg er også glad for at dette vil gi økt aktivitet på Kollsnes, noe som er viktig for regionen, sier Bjarte Padøy, direktør for Kollsnes prosessanlegg.

Verdien av den faste delen av kontrakten er anslått til om lag 400 millioner kroner. Kontrakten omfatter opsjoner med muligheter for framtidig arbeid.

Kontraktsarbeidet begynner i september 2020, med installasjon og ferdigstillelse på Kollsnes i løpet av 2022/23.

Det ventes at kontrakten vil omfatte rundt 150 årsverk i løpet av prosjektperioden. Ledelse og prosjektering vil bli utført på Wood sitt kontor i Sandefjord, med støtte fra selskapets internasjonale organisasjon.

Fabrikasjon og bygging vil foregå hos underleverandøren Kværner ved Stord verft. Kværner skal også utføre installasjonsarbeidet på Kollsnes.