Equinor har satt Mariner i produksjon
Pressemelding
15. august 2019
Equinor har satt Mariner i produksjon
Pressemelding
15. august 2019

Equinor og partnerne har startet produksjonen på Mariner-feltet i britisk del av Nordsjøen. Feltet forventes å produsere mer enn 300 millioner fat olje de neste 30 årene.

– Oppstart av Mariner, det første Equinor-opererte feltet på britisk sokkel, styrker vår posisjon i Storbritannia og bekrefter vår satsing på å bli en langsiktig energipartner, sier Hedda Felin, direktør for Equinors offshorevirksomhet i Storbritannia og Irland.

Mariner-reservoarene inneholder opp mot 3 milliarder fat olje, 50 prosent mer enn opprinnelig antatt, og den anslåtte utvinningsgraden er økt med 20 prosent. Mariners forventede gjennomsnittlige platåproduksjon er på om lag 55.000 fat olje per dag, med en topp-produksjon på opp mot 70.000 fat olje per dag.

– Vi har vi økt reservoarforståelsen vår gjennom innsamling og tolking av ny seismikk. Dette har ført til færre og bedre plasserte brønner og økte ressurser siden prosjektet ble godkjent i 2012.  I lys av betydelige tilstedeværende volumer, ser vi klart potensial for ytterligere økning av oljeutvinningen fra Mariner-feltet. Vi vil arbeide for å oppnå dette ved bruk av ny teknologi, ytterligere boring og framtidige tilknytningsmuligheter, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor.

Mariner er ett av de største industriprosjektene i Storbritannia i senere år. Utbyggingen, med en bruttoinvestering på mer enn 7,7 milliarder dollar, vil skape mer enn 700 langsiktige arbeidsplasser og sikre betydelige inntekter i forsyningskjeden i flere tiår. Kontrakter til en verdi på mer enn 1,3 milliarder dollar er tildelt britiske leverandører siden prosjektet startet.