Vi bygger Norge fra bunnen
Redaksjon
6. januar 2015
Vi bygger Norge fra bunnen
Redaksjon
6. januar 2015

Olje og gass har gjort Norge til et velstående land. Helt siden de første funnene på 60-tallet, har verdiene fra oljenæringen kommet alle nordmenn til gode. Det er en forvaltning man ikke finner maken til noe annet sted. Også i fremtiden vil Norge nyte godt av olje og gass. De største utfordringene ligger fortsatt foran oss. Behovet for flere hoder og hender er derfor stort. Hoder og hender som vil være med å forme samfunnet vårt i tiårene som kommer.

Videoen er publisert med tillatelse fra Norsk olje og gass. www.norog.no