Nordnorske biskoper og  oljevirksomhet i nord

Tidligere harstadordfører og nå ordførerkandidat for Harstad, Helge Eriksen, tar kirkens oljemotstandere i skole. (Arkivfoto: Harstad Kommune)
Publisert 12. februar 2015

Kommentar av Helge Eriksen, ordførerkandidat (H) i Harstad

Biskopene i Nord- og Sør-Hålogaland er mot norsk oljevirksomhet – spesielt utenfor Nord-Norge. Den er en trussel mot klimaet hevdes det. Og de begrunner sin motstand religiøst – Skaperverket er truet. Argumentasjonen er som man skjønner rimelig alvorlig.

Velsignelse
Norsk olje- og gassvirksomhet har vært en velsignelse for landet vårt. Den har blitt Norges viktigste og mest verdiskapende næring. Den sysselsetter direkte og indirekte 250 000 mennesker. Den genererer årlig milliardinntekter til staten. Hver fjerde krone i statsbudsjettet kommer fra petroleumsnæringen. Oljefondet – sparing til fremtidige generasjoner, er nå på 6525 milliarder norske kroner.

Mens norsk oljevirksomhet i sør kanskje flater noe ut er det vekst og nye muligheter for befolkning og næringsliv som preger situasjonen i nord. Totalt er nærmere 70 felt i produksjon på norsk sokkel – pr. i dag bare tre av dem utenfor Nord-Norge: Norne og Skarv (Helgeland) og Snøhvit i Barentshavet. Snart vil Goliat også være på plass i dette området. Aasta Hansteen (utenfor Helgeland) vil etter alt å dømme være i drift i 2017.

Nye funn gir all grunn til optimisme. Analyser viser at rundt 2030 kan ni felt være i produksjon utenfor vår landsdel. De vil bidra til vekst i hele Nord-Norge.

Sammen med sjømat er olje/gass de viktigste vekstdriverne i nord i mange år fremover. At Lofoten/Vesterålen/Senja på litt sikt også blir en del av det nordnorske petrokartet må det arbeides målbevisst for.

Miljøkrav
Klimautfordringene skal vi selvsagt ta på største alvor. Men de er og blir global og kan bare løses gjennom forpliktende internasjonale avtaler. Norsk symbolpolitikk er vel og bra, men representerer ingen løsning.  Det gjør derimot avtaler av den type Regjeringen går inn for i forhold til EU. Europa, Amerika og Asia må vise vei.

Og at verden – ikke minst den fattige, trenger energi hersker det ingen tvil om. Fornybar vil komme mer og mer, men olje/gass vil ifølge World Energy Outlook fra det internasjonale energibyrået, utgjøre en betydelig del av verdens energimix i 2040. Og det innenfor to graders-målet satt av det internasjonale klimapanelet.

Selvsagt skal det stilles strenge miljø- og klimakrav til norsk og verdens olje- og gassindustri. Med sin innovative teknologi vil bransjen kunne vise at de er en del av løsningen – i stadig mindre grad en del av problemet. Undertegnede er og blir en teknologioptimist.

Til slutt: Våre to biskoper inviteres herved til en studietur til Helgeland, Harstad og Hammerfest. Der kan de med selvsyn se hvordan denne industrien arbeider, hva den betyr for sine regioner og hvilke planer de har for fremtiden.

 

Siste fra forsiden

+

Skal bore produksjonsbrønner og topphull på Sleipner

+

26 uplanlagte besøk i året: – Forventede utfordringer i en oppstartfase

+

Noble Integrator har spuddet Alvheim Deep

Sikrer seg tre nye brønner og muligheter for enda flere

– Må utrede hvordan elektrifiseringen påvirker prisområde NO3

+

Equinor har tatt Grane ett steg nærmere elektrifisering

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger