Statoil eller Aker BP – hvem vinner maktkampen i NOAKA-området?
Glenn Stangeland
9. mai 2018
Statoil eller Aker BP – hvem vinner maktkampen i NOAKA-området?
Glenn Stangeland
9. mai 2018

Frontene er steile når Olje- og energidepartementet nå jobber sammen med Statoil og Aker BP for å avklare hvordan området mellom Alvheim og Oseberg skal bygges ut.

Statoil snakker om Krafla og Askja, Aker BP om NOAKA.

Det handler om det samme området og de samme funnene.

Aker BP er operatør for funnene Frigg Gamma Delta, Langfjellet, Frøy og Fulla i det såkalte NOA-området (North of Alvheim), mens Statoil har betydelige volumer i sine Krafla- og Askja-funn.

Glenn Stangeland, redaktør i Petro.no

I tillegg skal muligheten for å få bygget ut funn som Rind, Frigg, Odin og Nord-Øst Frigg være med i likningen. Med flere prospekter i området, bør potensialet ligge et godt stykke nord for 500 millioner fat oljeekvivalenter for dette utbyggingsprosjektet.

Aker BP ønsker å plassere en større felles prosesseringsplattform midt i paien slik at  påviste og eventuelle nye funn kan produseres via denne.

Statoil vil helst plassere mindre fjernstyrte, ubemannede prosessplattformer på begge feltene, alternativt en annen billigløsning, for eksempel en subseatilknytning, på NOA.

Myndighetene gjorde det tidlig klart at man forventer en samordning når området skal bygges ut, men avstanden mellom partene er likevel så stor at det trolig blir Terje Søviknes og hans hoff som til slutt vil måtte avgjøre de store linjene for denne utbyggingen.

For myndighetene handler det om å se helheten. Og selskapene har også forpliktet seg til å ta avgjørelser som ikke bare gavner deres egne ressurser, men også andres. For fellesskapets beste. 

Statoil har gjort en formidabel jobb med å forenkle sine utbyggingsprosjekter på norsk sokkel. Johan Castberg og reutviklingen av Snorre er eksempler på dette. Myndighetene har vært skeptiske, men er blitt overbevist når forenklingene Statoil har kommet opp med samtidig har ivaretatt volumene som skal produseres.

Statoil sitt effektiviseringsarbeid har sørget for solid økonomi i prosjekter som for få år siden ble regnet som ulønnsomme. Og selskapet har en fortjent og særs høy stjerne hos myndighetene for å ha holdt aktivitetsnivået oppe gjennom oljekrisen.

Men i denne saken er det et reelt alternativ til Statoils sparepakke.

Og Aker BP snakker også myndighetenes språk. Samordning, fleksibilitet og kapasitet til å ta imot ekstra ressurser er musikk i ørene for OD og OED.

I tillegg «sukrer» selskapet sin løsning ved å introdusere havvind som en mulig kraftkilde for plattformen de har tenkt å bygge. Dermed blir prosjektet enklere å selge inn også til andre og mindre oljevennlige departementer.

Søviknes har utvilsomt en vanskelig oppgave foran seg. Det vil sitte langt inne å frata Statoil styringen over sine egne Krafla- og Askja-funn, som også kan bidra til å forlenge levetiden på selskapets eksisterende installasjoner. Og det vil være et prestisjenederlag av dimensjoner for Norges største oljeselskap. 

Mitt stalltips er likevel at Aker BP vinner fram i denne uenigheten og får bygget sin plattform.

Med Kjetel Digre ved roret.