Åpner to områder for produksjon av vindkraft til havs
NTB
NTB
14. juni 2020
Åpner to områder for produksjon av vindkraft til havs
NTB
NTB
14. juni 2020

Områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II åpnes for søknader om fornybar energiproduksjon til havs.

Det betyr at det blir mulig å søke konsesjon til vindkraftprosjekter til havs, opplyser Olje- og energidepartementet i en pressemelding fredag.

– For første gang vil det bli mulig å søke konsesjon for større prosjekter for vindkraft til havs på norsk sokkel. Vindkraft betyr store muligheter for norske virksomheter. Vi trenger flere bein å stå på i det grønne skiftet, og dette er et stort steg for havvindnæringen i Norge, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Områdene blir åpnet fra 1. januar neste år. Det er satt grenser for hvor store utbygginger som kan tillates.

– Samlet ligger områdene til rette for 4.500 megawatt med vindkraft, noe som gir rike muligheter for utvikling, sier Bru.

Utsira Nord ligger vest av Utsira og Haugalandet. Sørlige Nordsjø II grenser mot dansk økonomisk sone sørøst i Nordsjøen.

Disse to områdene blir åpnet i dag:

Utsira Nord ligger vest av Utsira og Haugalandet, og egner seg for flytende vindkraft, som er den mest spennende teknologien sett med norske øyner. Området er også stort, 1.010 kvadratkilometer, ligger nært land, og ligger dermed til rette for både demonstrasjonsprosjekt og større prosjekt. Størrelsen på Utsira Nord gjør det også mulig å tilpasse seg andre interesser i konsesjonsprosessen. Departementet foreslår å åpne dette området for å legge til rette for slik teknologi.

Sørlige Nordsjø II grenser mot dansk økonomisk sone sørøst i Nordsjøen, noe som gjør området aktuelt for direkte eksport av kraft. Området er på hele 2.591 kvadratkilometer og har vanndyp som gjer det mulig å utvikle bunnfast vindkraft der, men det er også mulig med flytende vindkraft.