Publisert 4. januar 2018

Kronikk av Magne Halvorsen, Global Industry Director for olje og gass i forretningssystemleverandøren IFS.

Mange olje- og gasselskaper har vært gjennom særdeles tøffe år etter rekordlave oljepriser. I fjor begynte det å ta seg opp og i år vil nye betalingsmodeller og løsninger kunne snu den negative utviklingen.

De gode nyhetene er at kostnadskuttene og nedbemanningen de siste årene nå har nådd slutten. Både for oljebransjen og hele økosystemet av leverandører.

Etterspørselen etter olje vokser i vesten og Kina. OPEC hevet nylig anslaget for daglig salg til 1,35 millioner fat hver dag. Tallene forteller oss at stigningen kan vare i flere tiår og flere aktører øker derfor aktiviteten sin.

Kundene forteller ofte om behovet for å utnytte digitale teknologier som skytjenester, IoT, big data og automasjon. Noe av det skyldes nedbemanningen de siste årene, med færre arbeidere som bemanner riggene.

Stort potensial for automatisering
Songa Offshore er en av de som leder denne innsatsen. De har koblet 600 sensorer på hver av sine fire produksjonsrigger. Dataene fra disse mates inn i ERP-systemet, og danner grunnlag for å kutte i vedlikeholdskostnader og øke produktiviteten. Hovedpotensialet er å automatisere tildeling av arbeidsoppgaver. Dersom spesifikke data kan utløse oppgaver automatisk, vil man kunne spare enormt med tid og kostnader.

Andre investeringer kan være såkalte beacons, som forbedrer sikkerheten ved å slå alarm når arbeidere befinner seg i et forbudt område. Avansert visualisering og planleggingsverktøy bistår leverandørene å fullføre boresøknadsprosessen fortere og maksimere produktiviteten ved å fortelle mer nøyaktig hvor selskapene har lov til å bore.

Regjeringer verden rundt øker nå fokuset på å begrense forurensning. Samtidig som man må dokumentere utslippene mer og mer nøyaktig. Derfor vil bransjen mest sannsynlig bevege seg vekk fra dieseldrevne rigger til alternative energikilder som vannkraft. Når hver rigg produserer like mye CO2 som 5000 biler årlig, er det en stor belastning for både miljøet og økonomien.

Samsvarsløsninger og verktøy for risikovurdering bidrar til automatisk overvåkning av utslipp og kan erstatte ineffektive arbeidsoppgaver. Vanligvis har internettilgang vært vanskelig for rigger, men satellittkommunikasjon gjør det nå enklere.

Slutten for dagraten?
Industrien krever stadig hurtigere utvinning av olje. Det kan delvis innfris ved å endre måten olje- og gasselskaper betaler partnerne sine på. Den tradisjonelle dagsraten beveger seg mer og mer mot et ytelsesbasert system.

Oljeselskaper som har undertegnet en kontrakt på 300.000 dollar for 100 dager, kan kanskje være villige til å betale enda mer, om jobben bli gjort på 80 dager. Eller så kan de gi bonus. Tjenesteleverandørene kan derfor bli mer effektive.

Noen av drivkreftene bak dette er IoT og big data-analyse. Sensorer mater konstant inn data om vær og drill-forhold. Men resultatene vil ikke komme fra teknologien alene. Bedriftene må ta et oppgjør med de fastlåste rollene til arbeiderne, der noen bare overvåker utstyret, mens andre bare overvåker været og lignende.

Våre egne undersøkelser viser at de som vil fornye sin ressursstyring kan redusere utslippene med 10-15 prosent og vedlikeholdskostnadene med bortimot 30 prosent. Rigger må tas ut av drift hvert femte år for vedlikehold og dokumentasjon. Når man tjener mellom 300.000-400.000 dollar dagen, kan disse ukene bety milliontap.

Planleggingsverktøy vil kunne gi en revolusjon til både oljeselskaper og tjenesteleverandører. De vil fjerne behovet for å ta riggene inn til land så ofte. Slike sofistikerte systemer vil maksimalisere de menneskelige ressursene om bord og sikre at alt vedlikehold gjennomført etter et strengt tidsskjema.

Så hvordan kan olje- og gasselskaper dra nytte av slike muligheter i 2018? Enda er det mange som bruker gamle verktøy og prosesser som står i veien for innovasjon. Man vil ikke få noen verdifulle resultater om man kun automatiserer ineffektive prosesser. Kun syv prosent av globale bedrifter utnytter datadrevet innsikt til å bli mer konkurransedyktige.

Det er den absolutt laveste andelen av alle industrier vi har studert. Heldigvis står bransjen sterkt til å hente seg inn igjen. Men for å klare det er det helt essensielt at de må investere i digitale ferdigheter og teknologier.

Siste fra forsiden

+

Investerer 12 milliarder i videreutviklingen av Troll

+

GoliatVind: – 2 milliarder kroner i støtte er en god start, men ikke nok

Enighet om flyteriggoppgjøret – generelt tillegg på 43.000 kroner

+

Equinor har gjort oljefunn i produksjonsbrønn

+

Equinor har doblet CCS-ambisjonene: – Vil bygge en motorvei fra Europa

Forhandler for 3.600 medlemmer: – Forventer et knakende godt oppgjør

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger