Mistet «slip joint» på 32 tonn – nå er granskingsrapporten klar

Foto: Odfjell Drilling
Publisert 31. oktober 2022

En «slip joint» på 32 tonn skulle heises om bord på Deepsea Atlantic 8. mai i år, men kranproblemer førte til at den i stedet endte opp på havbunnen. På veien ned traff den også båten som brakte utstyret til feltet. 

Slik beskrev Equinor hendelsen i sitt varsel til Petroleumstilsynet: 

«Under løft av slip joint (32 tonn) fra båt til rigg, fikk riggkran en nedstenging og wire begynte å spole ut. Slip jointen ble låret ned mot sjø, kom i kontakt med fartøy, før den endte opp i sjøen. All wire fra kranen ble spolt ut og slip joint er nå lokalisert på havbunn (280 m) i sikker sone fra havbunnsstruktur. Wire er fortsatt koblet til riggkran. Personell var borte fra området, både på fartøy og rigg, da løft ble gjennomført og hendelsen inntraff (områdene avsperret). På riggen ble operasjonen stoppet, kranen sikret og området avsperret for gransking. Granskingslag ankommer riggen 8/5-22 kl. 20:45.»

Nå er også granskingsrapporten fra Petroleumstilsynet klar. 

«Granskingen viser at planlegging og gjennomføring av løfteoperasjonen var mangelfull. Kranen var feil innstilt og ble operert utenfor designkriteriene for kranen», skriver Ptil. 

Tilsynet har påvist fire avvik fra regelverket:

  • Mangelfull sikkerhetsmessig klarering av aktiviteter
  • Sikkerhetssystem for offshorekran
  • Mangler ved vektinformasjon for slip jointen
  • Bruk av offshorekran

«Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne lasten ha falt med full tyngde mot fartøyets dekk eller skansekledning og medført større materielle skader på fartøyet.Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne lasten ha falt med full tyngde mot fartøyets dekk eller skansekledning og medført større materielle skader på fartøyet.»

Siste fra forsiden

+

Vår plusser på borekampanjen med enda en letebrønn i Barentshavet

+

Aker BP fremskynder oppstart på Tyrving

+

Planlegger å bore inntil to Eirin-brønner i året

+

Ferdig med første del av borejobben på Maria Fase 2

+

Fant opptil 90 millioner fat i fjor – skal bore pilotbrønn for mulig utbygging

+

Har spuddet Brokk

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger