Nå skal også Oseberg elektrifiseres
Glenn Stangeland
21. februar 2020
Foto: Equinor
Nå skal også Oseberg elektrifiseres
Glenn Stangeland
21. februar 2020

Equinor og partnere har planer om å elektrifisere Oseberg i forbindelse med at det skal legges til rette for lavtrykksproduksjon på feltet.

Prosjektet innebærer installasjon av ny booster-kompressor på Oseberg feltsenter, noe som også vil føre til økt energibruk.

«Siden forretningsidéen innebærer økt gasskompresjon og dermed økt energiforbruk på Oseberg, ble det besluttet å etablere kraft fra land som et separat prosjekt for å kompensere for de økte utslippene av CO2 og NOx», skriver Equinor i en søknad om oppfylt utredningsplikt.

Feltet med høyest CO2-utslipp over gjenværende levetid

Oseberg er, ifølge operatøren, det feltet på norsk sokkel som har høyest CO2-utslipp over gjenværende levetid.

Kraft fra land er planlagt realisert gjennom en ny høyspent vekselstrømskabel fra Kollsnes til Oseberg feltsenter og videre til Oseberg sør. Planlagt oppstart av kraftleveranser fra land til Oseberg er første kvartal 2025.

Installasjonene vil da kunne minimere egen kraftforsyning fra gassturbiner og dermed redusere sine tilhørende CO2 og NOX utslipp. For perioden fra år 2025, til antatt tidspunkt for nedstengning av feltet i 2040, er det estimert gjennomsnittlig reduserte utslipp per år på 350.000 tonn CO2 og 1387 tonn NOX.

Varsler ny PUD

I forbindelse med prosjektet planlegger Equinor å sende inn en ny utbyggingsplan som omfatter:

  • Oseberg sitt anlegg på Kollsnes for krafttilknytning.
  • Ny vekselstrømkabel fra Kollsnes til Oseberg feltsenter og og videre til Oseberg sør.
  • Endringer i krafttilførsel til feltet.
  • Installasjon av nye kompressorer på Oseberg feltsenter.

«I perioder med for lite ledig kraftkapasitet i områdeløsningen, så vil Oseberg generere manglende kraft lokalt», skriver Equinor. 

Les mer om Oseberg-planene og åtte andre elektrifiseringsprosjekter – prøv Petro Database, gratis de første 30 dagene!