Statsforvalteren i Rogaland: Ikke medisinsk grunnlag for krav om vaksine offshore
Glenn Stangeland
26. januar 2022
Alvheimskipet. FOTO: Aker BP
Statsforvalteren i Rogaland: Ikke medisinsk grunnlag for krav om vaksine offshore
Glenn Stangeland
26. januar 2022

Innføring av krav til å være koronavaksinert eller bruk av koronasertifikat for personer som skal arbeide offshore blir vurdert av noen arbeidsgivere.

Myndighetenes vurdering er at det ikke er medisinsk grunnlag for å nekte uvaksinerte å reise offshore, skriver Petroleumstilsynet.

Arbeidsmiljøloven

Vaksinekrav er et kontrolltiltak i henhold til arbeidsmiljøloven. Ptil har tilsynsmyndighet etter arbeidsmiljøloven og kan føre tilsyn med at kontrolltiltak gjennomføres i henhold til regelverket.

Statsforvalteren i Rogaland har tilsynsansvar for helse og hygiene i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Ptil har derfor bedt dem vurdere innholdet i kontrolltiltaket, altså det medisinske grunnlaget for krav til vaksine eller koronasertifikat

«Statsforvalteren i Rogaland konkluderer med at det ut fra medisinskfaglige hensyn ikke er grunnlag for å på generelt grunnlag nekte uvaksinerte å reise offshore», skriver Ptil.

Krav i Aker BP fra 1. februar

Per i dag er det ingen selskaper som har innført krav om vaksine eller koronasertifikat for å reise offshore. Men Aker BP har planer om å innføre et slikt krav fra 1. februar.

– Vi innfører krav om beskyttelse for å reise offshore. I praksis betyr det at man enten har tatt vaksinen eller har testet positivt i løpet av de siste tolv månedene, sa pressekontakt Ole-Johan Faret i Aker BP til Aftenbladet tidligere denne måneden.

Bare vaksinerte og tidligere smittede får reise offshore for Aker BP