Bakgrunn av John Økland, Petro.no

Skal det være en gammel rigg fra 80-tallet som må reaktiveres? Eller en hypermoderne og ny rigg som kan jobbe året rundt, også i Barentshavet?

Svaret gir seg selv.

Nybygg endrer alt

I et riggmarked i sakte, men stødig forbedring, sitter fortsatt oljeselskapene med bra kort på hånden. Det er riggselskapene som må by opp til dans.

Med om lag halvparten av riggflåten i opplag, kunne det være fristende for riggselskapene å prøve og vente ut oljeselskapene. Denne sommeren er alle varme rigger utsolgt, og det er naturlig at man da håper at Statoil og co. før eller siden vil legge penger på bordet for å få ut enheter fra opplag.

Dette kan fortsatt skje.

Men i løpet av de siste par månedene har bestillinger av nye rigger for norsk sokkel endret bildet på noe lengre sikt. Og det dramatisk.

Etter årevis med byggestans på grunn av overkapasitet (og en stadig aldrene flåte), var det kanskje bare et spørsmål om hvem som våget seg frempå først med bestilling av nye rigger.

Sparer 35.000 dollar hver dag

I slutten av februar meldte Awilco Drilling seg på. Frem til da hadde det Oslo Børs-noterte riggselskapet jobbet for å holde sine to eldre rigger på kontrakt, etter å ha pusset dem kraftig opp. Men over natten gikk de fra å være en liten spiller med rigger i UK, til å bli svært interessante – både for riggmarked i Norge og for dem som shopper aksjer.

De hentet penger til å bygge minst en rigg hos Keppel FELS, til en pris av 455 millioner dollar – alt i alt. Riggen skal kunne jobbe i Barentshavet og har planlagt levering om tre år. I tillegg har de opsjoner på ytterligere tre rigger fra samme verft. Skulle alle disse opsjonene bli tatt, vil de besitte fire rigger som lett presser ut gammel tonnasje. Ikke bare fordi de er nye, men fordi de er langt mer effektive, har større kapasitet og er fremtidens boremaskiner på alle andre måter.

Ifølge en investorpresentasjon vil de nye riggene være så effektive at de tar ned operasjonskosten med mellom 25.000 og 35.000 dollar per dag. Det alene er et konkurransefortrinn.

For ikke lenge siden kom neste dårlig nyhet for de gamle riggene. Det har lenge versert rykter om det, men endelig ble det bekreftet; Odfjell Drilling kjøper Stena Midmax, kjapt omdøpt til Deepsea Nordkapp. Prislappen er 505 millioner dollar.

Her er det rigget slik at Deepsea Nordkapp samtidig får en toårskontrakt med Aker BP. Denne alene vil være verdt minst 245 millioner dollar. Beslutningen for å gjøre dette var neppe så veldig vanskelig for hverken Odfjell eller Aker-systemet.

Riggen vil etter planen starte operasjoner alt 2. eller 3. kvartal neste år og har dermed tatt innersvingen på andre potensielle rigger som ligger ved kai i dag.

COSL er allerede klare

Samtidig vet vi at COSL Drilling Europe har sin fjerde rigg i norsk farvann. COSLProspector ligger riktig nok arbeidsledig utenfor Bergen nå, men det har lenge ryktes at ny kontrakt er i på gang. På britisk side i første omgang, men riggen vil lett gå inn på norsk sokkel og stiller langt fremme i kampen om nye borekontrakter fra i høst eller neste år.

Samlet vil disse tre enhetene utgjøre et betydelig innhogg i de jobbene som er, eller kommer i markedet.

Gjør flere som Borr?

Litt på siden av dette står Borr Drilling, som ikke har rigger i Norge. Men de har kjøpt 32 rigger fra Paragon for en slikk og ingenting. Sist uke ble det kjent at de har solgt 14 rigger, som ikke vil bli markedsført til nye boreoppdrag. Bare siden starten av året har de solgt 26 enheter med samme formål; å kutte tilbudet gjennom å skrote/bygge om gamle rigger. På den måten står de sterkere i forhandlinger når de selger inn nyere rigger i kontrakter fremover.

Historikk for å skrote

Tre rigger er tatt ut fra norsk sokkel til skroting – nå kan fort de nye riggbestillingene være kroken på døren for flere. Transocean har vist seg som handlekraftig når det kommer til å rydde i flåten, så de gamle Songa-riggene det fikk med på oppkjøpet er dermed ett steg nærmere sine siste dager. I alle fall to av de tre.

Hva som skjer med disse kan også påvirke hva Dolphin Drilling gjør med sine gamle enheter i opplag. Enn så lenge jobbes de for å holde disse klar for reaktivering.

Hugg eller bygg om?

Fokuset på å sikre jobb til de nyere enhetene bekreftes også av hvordan store rigg-leiere som Statoil tenker. De skal, ifølge Upstream, være i dialog med riggselskapene hvor de vektlegger mer effektive og miljøvennlige rigger når de snakker om sitt fremtidige behov. Musikk i ørene til dem som har, eller får, slike. Grunn til bekymring hos dem som ikke.

Det er derfor mulig å tenke seg to veier videre for de eldste riggene i Norge, med dette som bakteppe.

  • Selge en eller flere til hugging
  • Bygge dem om og/eller by dem inn andre steder i verden

Enden virker uansett nær når det gjelder muligheten til å vinne vesentlige kontrakter på norsk sokkel.

Markedet rår og med press på effektivitet, krav til sikkerhet, ønske om digitale løsninger og helårsrigger i nord, er riggflåten i Norge overmoden for å sende flere rigger inn i historiebøkene nå.

Hvem ryker først?