Vår Energi har gjort nytt oljefunn ved Goliat

Vår Energi, operatør for utvinningstillatelse 229, har gjort et oljefunn i Countach-brønnen, om lag 13 kilometer nordøst for Goliatfeltet i sørlig del av Barentshavet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet, i segmentet som ble boret, er mellom 0,5 og 2,1 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Potensialet i de andre segmentene kan være tilsvarende eller større.  – Vi vil vurdere … Fortsett å lese Vår Energi har gjort nytt oljefunn ved Goliat