Presisering av risikobegrepet – Petroleumstilsynet

Publisert 26. februar 2016

Hvert år skjer det hendelser i norsk petroleumsvirksomhet som under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha utviklet seg til en storulykke. Ptil håper å bidra til færre alvorlige hendelser og økt risikoforståelse med en ny definisjon av risikobegrepet i regelverket. Etter ønske fra næringen, har Ptil utarbeidet et notat om hvordan det nye risikobegrepet bør forstås og brukes. Les mer: http://www.ptil.no/risiko-og-risikofo…

Siste fra forsiden

+

Søker om PUD-fritak for Solan og Ludvig

+

Flytter pluggejobb på Knarr og Gaupe til neste år

+

Sanness om Lundin-comebacket: – Mye igjen å finne på norsk sokkel

+

Boret tørt i Yggdrasil-området

+

«Mindre gassfunn» i Velocette – ikke kommersielle volumer

+

Ber olje- og energiministeren svare om COSL-kontraktene

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger