Ekofisk-lisensene forlenget med 20 år

Foto: ConocoPhillips
Publisert 20. april 2022

Olje- og energidepartementet forlenger utvinningstillatelsene for feltene i Ekofisk-området fra 2028 til 2048.  

Forlenget levetid sikrer langsiktig drift og ressursforvaltning i tråd med selskapets langsiktige visjon på norsk kontinentalsokkel, skriver operatør ConocoPhillips i en pressemelding. 

– Vi er stolte av vår historie i Norge, og vi er fornøyde med denne beslutningen. Forlengede utvinningstillatelser i Ekofisk-området bidrar til at vi kan gjøre bærekraftige og langsiktige investeringer, noe som igjen bidrar til videre verdiskaping, sysselsetting og ringvirkninger. I tillegg sikres framtidig energiforsyning fra olje- og gassprovinsen sørvest i Nordsjøen, sier Steinar Våge, regiondirektør i ConocoPhillips Europa, Midtøsten og Nord-Afrika.

Feltene på norsk sokkel må ha en gyldig produksjonstillatelse, der operatør og lisenshavere inngår en avtale med myndighetene om aktivitet på feltet. Det åpner for at myndighetene kan sette forpliktelser eller gi føringer til initiativ som kan lede til for eksempel økt utvinning. De nåværende utvinningstillatelsene 018, 018 B og 275 i Ekofisk-området utløper 31. desember 2028, og nå forlenger OED lisensene fram til 2048. I dag gir dette potensial for en total levetid på Ekofisk på nesten 80 år. Praksis er å fornye tillatelser i god tid før lisensavtalen går ut for å gi partene forutsigbarhet, som igjen bidrar til sikker og effektiv drift.

Med levetidsforlengelsen anerkjenner myndighetene betydelig gjenværende potensial for ressursutvikling og nye prosjekter i Ekofisk-området, samt at Ekofisk er et viktig knutepunkt for prosessering og transport av ressurser for en rekke andre felt i Nordsjøen.

– Etter over 50 års drift takker vi for tilliten fra myndighetene, og vi ønsker også å takke partnerskapet for godt samarbeid. Denne milepælen er en anerkjennelse av vårt arbeid og langsiktige planer for videre utvikling fram mot selskapets visjon først og sist på norsk sokkel. Vi bygger videre på vår HMS-kultur og evne til å forvalte ressurser med ny kunnskap og teknologi, og vi ferdigstiller plan for utbygging og drift for Eldfisk Nord-prosjektet, som leveres om kort tid. En forlengelse av utvinningstillatelsene har vært en forutsetning for å søke godkjenning for prosjektet, sier Jan-Arne Johansen, ConocoPhillips’ driftsdirektør for Ekofisk-området.

Lisenspartnere er ConocoPhillips Skandinavia AS (operatør med en eierandel på 35,11 %), TotalEnergies EP Norge AS (39,896 %), Vår Energi AS (12,388 %), Equinor Energy AS (7,604 %) og Petoro AS (5 %).

Siste fra forsiden

+

Rigger seg for å bore 546 dager på Kristin Sør og Tyrihans

+

Vurderer å koble Ekofisk til Sørlige Nordsjø 2

Heerema bygger understellet til Munin-plattformen

Betydelig oljefunn i Nordsjøen 

+

Gassalarm på Statfjord A – 100 evakuert

Sikrer seg mer jobb for Deepsea Bollsta

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger