Regjeringen utsetter søknadsfrist for Sørlige Nordsjø 2

Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor
NTB
Publisert 3. juli 2023

Regjeringen har utsatt fristen for prekvalifisering til havvindprosjektet Sørlige Nordsjø II med én måned. Fornybar Norge hadde bedt om opptil åtte uker.

I prekvalifiseringen dokumenterer selskaper som vil bygge havvind, at de har evne til å gjennomføre prosjektet. I tillegg må de vise at de kan gjennomføre prosjektet på en bærekraftig måte som har positive lokale ringvirkninger.

Årsaken til utsettelsen er at det har tatt lenger tid enn forutsatt å utarbeide den såkalte differansekontrakten i prosjektet, skriver regjeringen i brevet, ifølge E24.

Differansekontrakten bestemmer hvor mye støtte selskapene skal få av staten når inntektene fra havvind er lave.

Svært viktig informasjon om prosjektet ville dermed vært ukjent for selskapene når den opprinnelige fristen faller.

– Mulighet for flere aktører

Fornybar Norge ba om at fristen ble utsatt med seks til åtte uker. De begrunnet det med at det kunne bidra til bredere konkurranse og sikre aktørmangfold.

Olje- og energidepartementet kunngjorde i slutten av mars at fristen for å søke prekvalifisering skulle settes til 4. august 2023. Den nye fristen er satt til 1. september.

– Vi er glade for at departementet har lyttet til næringen. Dette gjør at flere aktører får mulighet til å delta i den første store havvindkonkurransen på norsk sokkel, sier administrerende direktør Åslaug Haga i Fornybar Norge.

Offshore Norge skuffet

Bransjeorganisasjonen Offshore Norge er både overrasket og skuffet over at fristen utsettes.

– Det er veldig overraskende med en utsettelse av søknadsfristen for Sørlige Nordsjø II. Mange av våre havvindselskaper frykter at en utsettelse av søknadsfristen kan føre til utsettelse av hele fremdriften og tidsplanen for Sørlige Nordsjø II, sier fagsjef havvind Roger Pedersen til NTB.

– Det er avgjørende at auksjonen blir gjennomført i 2023 slik at en blant annet kan få igangsatt nødvendige undersøkelser i sommersesongen 2024 og holde fremdrift i prosjektet, sier Pedersen.

Siste fra forsiden

+

Skal bore produksjonsbrønner og topphull på Sleipner

+

26 uplanlagte besøk i året: – Forventede utfordringer i en oppstartfase

+

Noble Integrator har spuddet Alvheim Deep

Sikrer seg tre nye brønner og muligheter for enda flere

– Må utrede hvordan elektrifiseringen påvirker prisområde NO3

+

Equinor har tatt Grane ett steg nærmere elektrifisering

Database

Energi24 Database gir enkelt og raskt oversikt og innsikt i kommende prosjekter på norsk sokkel.

Gå til Energi24 Database

Full oversikt over letebrønner

Full oversikt over rigger

Full oversikt over feltutbygginger